/ Община Дупница
Община Дупница започна монтирането на 94 шахти на мястото на откраднати, на територията само на града. От днес, служители от "Строителния отдел" поставят металните елементи, които ще бъдат по специфичен начин заварявани към основата, за да не се създават впоследствие проблеми при ежегодното им почистване, информират от Общината.

Почистват уличните шахти в Дупница, следва измиване на улиците

Всеки капак е със специално защитно покритие срещу корозия. От години, чугунените шахти са обект на постоянни посегателства и след нарязването им биват предавани в пунктовете за метали. Община Дупница пробва с бетонови шахти, които отново бяха обект на посегателство, а откритите канавки създаваха предпоставки за наранявания на пешеходците. Впоследствие ще се направи ревизия на шахтите и по селата, където поетапно да се възстановят липсващите.

Канализационни шахти
Община Дупница

До момента няма сигнали постъпили в Община Дупница за проблеми възникнали заради силните ветрове. Селските кметове и наместници са инструктирани да следят в населените си места за проблеми, които може да нанесат ветровете и в следващите 2 дни. Гражданите, могат да сигнализират денонощно на дежурните телефони в Община Дупница: 0701/ 5-92-59 и 0879/ 523-474.
Община Дупница