Кметът инспектира ремонтните дейности по 4 обекта

Ремонтирана сграда
Ремонтирана сграда
Кметът на Община Мездра инспектира как се осъществяват строително-монтажните дейности на 4 обекта, намиращи се на територията на гр. Мездра.
Инж. Генади Събков посети блокове № 2 и 5, Многопрофилната болница за активно лечение в Мездра и Районното управление на полицията, в които се изпълняват мерки за енергийно обновление. Те се реализират по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и проект „Красива България“.
 

Ремонтирана сграда


Според кмета трябва да се засили контрола на строителните фирми, които работят на тези обекти. Инж. Събков заяви, че в най-голяма степен е удовлетворен от качеството на извършваните дейности по блок 5.
„Там е създадена добра организация, СМР се движат в график и очаквам да се справим в рамките на сроковете, които са договорени с изпълнителя.“, допълни кметът на Община Мездра.
 
В начален етап  на изпълнение са дейностите по въвеждане на енергоефективни мерки на блок №2, но според инж. Събков служителите от фирмата, които работят там, също се трудят старателно.
 В хода на проверката бе установено, че най-проблематично се осъществява ремонта на Многопрофилната болница за активно лечение в Мездра. Според кмета причината се корени в лошо изпълнение на топлоизолацията от предходни ремонти.
 
„Ще са ни необходими много труд и сили, а и вероятно доста допълнителни средства, за да приведем в приличен вид сградата на болницата и да се превърне тя в обект, който действително е обновен по „Красива България“. Изискванията към проекта са изключително високи и не бихме си позволили никакъв компромис. За съжаление на много места имаме използване на некачествена топлоизолация, на други - тя не е захваната добре за сградата, което изключително много ще усложни и ще оскъпи строително-монтажните работи.“, поясни инж. Събков.
 

Ремонтирана сграда


Сравнително добре се реализират ремонтните дейности на сградата на Районно управление „Полиция“ в Мездра.
 
„Надяваме се в договорения срок до 16.09.2017г. СМР там да приключат.“, допълни кметът.
 
Инж. Събков е категоричен, че изненадващите проверки за хода на работа и качеството на изпълнение на проектите ще продължат.
 „Лично се информирам за всичко, което се случва на нашите обекти, защото съм поел ангажимент към хората в Община Мездра. Промяната, която искам да направим е в качеството на работа. Навсякъде искам да се работи качествено и отговорно и ще държа безкомпромисно на това.“, заяви кметът.
 
Инж. Събков заяви, че на инспектираните обекти се работи добре и се надява фирмите изпълнители да проявят добра воля, но бе категоричен, че не би се поколебал да наложи финансови санкции, ако се налага.
 
Община Мездра