Община Левски подобрява стратегическото си планиране по проект
Община Левски подобрява стратегическото си планиране по проект / dariknews

Община Левски подобрява процесите по стратегическо планиране и въвежда механизми за мониторинг и контрол при изпълнението на стратегически документи. Дейностите се реализират по проект „Подобряване процесите по стратегическо планиране и механизмите за неговото наблюдение и контрол в община Левски", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В рамките на проекта, който е на бща стойност 75 488,06 лева, ще бъде направена оценка на Общинския план за развитие (ОПР) 2007-2013 г. и ще бъдат предложени препоръки за целите на ОПР 2014-2020 г. Анализът ще включва оценка на социално-икономическото развитие на общината и ще осигури аналитична база за разработване на стратегически документи за следващия програмен период.

Като част от дейностите по проекта, ще бъде разработена и въведена методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на ОПР 2014-2020 г. Методиката ще предложи единна система и подход за наблюдение и контрол на изпълнението на стратегическите документи.

„Това ще подобри работата на общинската администрация и ефективността на политиките, реализирани на местно ниво", коментира Любка Александрова, кмет на Община Левски. Общинските служители ще бъдат обучени за прилагане на въведената методика. „Чрез обучението служителите ще придобият необходимите умения за ефективното прилагане на методиката за мониторинг, контрол и последваща оценка, като това ще повиши капацитета на общинската администрация и ще подобри нейната работа", допълни Дилян Йорданов, ръководител на проекта.

Проектът предвижда консултиране на политиките, които са обект на стратегическо планиране, с всички заинтересовани страни. В рамките на проекта ще бъдат осъществени и дейности за информиране относно провежданите политики. Милка Георгиев, координатор на проекта, коментира, че мерките за информиране ще повишат общественото доверие към администрацията и ще осигурят подкрепа на политиките, провеждани на местно ниво.