Министърът на околната среда и водите Асен Личев се срещна със заместник-областния управител на Хасково Виолета Желева и директора на РИОСВ-Хасково Наталия Пачеманова по повод зачестилите сигнали за замърсяване на въздуха в Димитровград, съобщиха от МОСВ.

В Димитровград протестираха срещу мръсния въздух

Бяха обсъдени краткосрочни действия за разрешаване на проблемите, поставени от обществеността в града във връзка с работата на „ТЕЦ Марица 3“ АД. ТЕЦ-ът възобнови дейността си през май тази година, а на 4 декември временно спря работа до отстраняване на технологични проблеми, за което ръководството на дружеството уведоми официално РИОСВ-Хасково.

Министър Личев постави акцент върху факта, че на 26 октомври на „ТЕЦ Марица 3“ АД е издадено актуализирано комплексно разрешително от директора на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) с цел съобразяване на условията му с най-добрите налични техники за големи горивни инсталации.

ТЕЦ "Марица 3" в Димитровград временно спира работа

С него агенцията налага много по-строги условия за работа на централата в съответствие с по-високите изисквания на европейското и националното законодателство. Актуализираното  разрешително обаче се обжалва от гражданската инициатива „Дишай, Димитровград“.

Обжалването не спира работата на предприятието, а спира действието на актуализираното разрешително и реално блокира въвеждането на тези по-строги условия, с които в по-голяма степен са защитени интересите на гражданите.

Така до 4 декември предприятието е работило при изискванията на старото комплексно разрешително от 2016 г., спазвайки по-ниски норми от въведените през октомври 2021 г.
Министър Личев настоя да се проведе нова среща с хората в Димитровград и да се набележат краткосрочни мерки по проблема.

Прокуратурата в Хасково разпореди проверка за замърсяването на въздуха в Димитровград

Заместник-областният управител на Хасково Виолета Желева информира в отговор, че такава среща е договорена вчера от областната управа заедно с граждани и представители на Община Димитровград, РИОСВ и ИАОС.

На нея ще бъде обсъдено какви действия могат да се предприемат по време на плановия ремонт, който се извършва в момента от оператора на „ТЕЦ Марица 3“ АД, с оглед да не се допуска замърсяване на атмосферния въздух в града.

По време на срещата директорът Наталия Пачеманова информира каква контролна дейност е извършила РИОСВ заедно с регионалната лаборатория към ИАОС. Във връзка с получени сигнали за замърсяване на атмосферния въздух след възобновяване на работата на „ТЕЦ Марица 3” АД са извършени 15 проверки на място.

Съставиха акт за 30 хил. лв. на ТЕЦ „Марица 3“ АД - Димитровград

Дадени са 3 предписания и на оператора са съставени 4 акта - два по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и два по Закона за водите (ЗВ). Издадени са 2 наказателни постановления на стойност 30 000 лв. за нарушение на условие от Комплексното разрешително и 4000 лв. за неизпълнение на предписание за спазване на изискването, количеството на използваната биомасата да не надвишавa 20% от общото количество на използваното гориво.

Освен автоматичната измервателна станция, в района е поставена и мобилна станция за следене на показателите за качество на атмосферния въздух.