/ Гергана Николова, DarikNews.bg
Превишение на алармения праг за серен диоксид - SO2 е регистрирано в Димитровград, съобщиха от РИОСВ-Хасково.

В три последователни часа автоматичната измервателна станция "Раковски" в града е отчела концентрации на замърсителя над нормата от 500 микрограма на кубичен метър въздух, с което е налице превишение на алармения праг.

РИОСВ-Хасково с мерки относно неприятни миризми в Момчилград

РИОСВ веднага даде предписание на ТЕЦ "Марица 3" АД - Димитровград за ограничаване масовия поток на SO2 до 3600 кг./час чрез предприемане на необходимите промени в количеството и качеството на използваното гориво в инсталацията за производство на еленергия с цел намаляване на стойностите на серния диоксид в атмосферния въздух.

Тя е предприла всички мерки съгласно инструкцията за информиране на населението при превишение на установените алармени прагове и е информирала "Гражданска защита", областна и общински администрации и РЗИ за привеждане в действие на мерките, необходими за опазване здравето на населението.

РИОСВ продължава да следи качеството на атмосферния въздух в града.