/ iStock/Getty Images
Проверки и последващи мерки са предприели от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково, след постъпили сигнали за системна остра, задушлива миризма на тор и на амоняк в атмосферния въздух на Момчилград, съобщиха от РИОСВ.

За да се установи източника, е направен обход на града и са посетени на място обекти - вероятни причинители. По казуса се е провела и среща между кмета на града, РИОСВ, РЗИ-Кърджали, Областна дирекция по безопасност на храните и две местни фирми, занимаващи се с птицевъдство.

Установено е, че птичи тор от едната фирма се транспортира през централната улица на Момчилград. Издадено е предписание за съгласуване с община Момчилград за удачна транспортна схема за транспортирането на биологичния отпадък.

Направена е заявка за емисионно измерване в птицевъдната фирма, както и емисионно измерване с Мобилна автоматична станция, с цел проследяване на проблема с неприятната миризма в града.