/ ThinkStock/Getty Images
РИОСВ-Хасково издаде наказателни постановления на млекопреработвателно предприятие в Хасково - за неспазване на емисионните норми за производствени отпадъчни води в канализационните системи - за 1000 лв. и на консервна фабрика, също в областния център, за неизвършване на собствени периодични измервания на емисиите на отпадъчни газове - за 500 лв., съобщиха от екоинспекцията в отчет за дейността през декември 2020 година.

Актове по Закона за водите са били съставени на млекопреработвателно предприятие и на завод за производство на хидравлични цилиндри в Джебел, както и на минно-преработвателно предприятие и на предприятие за добив и преработката на нерудни полезни изкопаеми в Кърджали.

През месеца инспекторите са извършили 75 проверки на 74 обекта. Дадени са 15 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са осем акта, наложена е една санкция и са издадени осем наказателни постановления за 8400 лв.