/ iStock/Getty Images
РИОСВ-Хасково, е издала наказателно постановление с глоба от 7000 лева за незаконна площадка за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС в Кърджали, съобщи екоинспекцията в отчет за дейността си през месец септември.

Глобен с 300 лева, е бил и завод за производство на хидравлични цилиндри и компоненти в Джебел за липса на мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяване на дере при аварийна ситуация.

Прокуратурата ангажира МОСВ да глобява за нарушения при проверки на мини и хвостохранилища

Съставени са актове на две млекопреработвателни предприятия в Хасково и в Джебел за неспазване на норми при изпускането на производствени отпадъчни води.

Нейни експерти са извършили за периода 122 проверки на 114 обекта. Дадени са били 24 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са били 4 акта и са били издадени две наказателни постановления за 7300 лева.

В резултат на контрола, през месеца, е било почистено нерегламентирано сметище в землището на село Долно Къпиново, община Кирково, и е било прекратена нерегламентирана дейност с излезли от употреба МПС в село Ръженово, община Маджарово.

На "Зеления" телефон през месеца са постъпили 12 сигнала, 4 от които за бедстващи защитени видове птици.
БТА