/ Гергана Николова, DarikNews.bg
Кметът на Димитровград Иво Димов реагира остро с писмо до РИОСВ-Хасково по повод продължаващото замърсяване със серен диоксид на въздуха на града и околни села, съобщиха от Общината.

Кметът на Димитровград с писма до РИОСВ-Хасково и ТЕЦ "Марица-3" заради замърсяването на въздуха

Той се позовава на многобройни сигнали и оплаквания на граждани в периода 15-20 септември. Убедеността на общината е, че това е пряко свързано с работата на ТЕЦ "Марица-3" АД, пише в писмото.

Димов изтъква, че "от възобновяване работата на централата на 25 май до момента са отчетени 17 превишения на алармения праг за средночасова концентрация на серен диоксид".

Мобилна измервателна станция ще следи за качеството на въздуха в Димитровград

В разпространения текст на писмото се казва още, че е била създадена атмосфера на обществено напрежение и нетърпимост към случващото се. Настояването е за преразглеждане на условията по издаденото Комплексно разрешитело за работа на ТЕЦ-а, внасяне на необходимите промени, включително спиране работата на централата до отстраняване на всички технологични, производствени и други фактори, водещи до замърсяване на околната среда и рискове за човешкото здраве.

От Общината припомниха, че това е второ протестно писмо в рамките на почти два месеца.