/ iStock/Getty Images
Мобилна автоматична измервателна станция за качеството на атмосферния въздух ще бъде поставена в Димитровград в петък заради зачестилите сигнали за замърсяване.

Станцията ще работи в непрекъснат режим до 14 август и ще измерва концентрациите на въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен моноксид, азотен диоксид, фини прахови частици, метан и неметанови летливи органични съединения, а резултатите от измерванията ще бъдат получавани ежедневно в РИОСВ.

Превишение на серен диоксид в Димитровград

Според екоинспекцията, станцията ще бъде позиционирана на площадката на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" между двата големи, контролирани от инспекцията оператори на емисии в града - ТЕЦ "Марица 3" и "Неохим" АД.

В Димитровград функционира стационарна автоматична измервателна станция "Раковски", която се обслужва от Регионална лаборатория- Хасково към ИАОС.

Станцията е разположена в застроената част на града и отчита в реално време нивата на основните показатели за качеството на атмосферния въздух.

Превишение на алармения праг за серен диоксид - SO2 бе регистрирано в Димитровград преди обед.

 
БТА