/ DarikNews.bg, Архив
7 555 396 лв. безвъзмездна финансова помощ ще получи Община Димитровград за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Заедно с общините София, Бургас, Видин, Монтана, Пловдив и Смолян, е поканена да подаде проектно предложение.

В дни с опасно мръсен въздух: Без занятия извън училище

Схемата ще се реализира на два етапа, като в момента администрацията разработва формуляра за кандидатстване. След сключване на договор с МОСВ ще започне реализацията на първия етап, който включва разработване на Проект за намаляване количествата на финните прахови частици и азотни окиси, провеждане на разяснителни/обучителни кампании за осведомяване на населението, разработване на механизъм за осигуряване на приоритетност на инвестициите, механизъм, отчитащ приходите от предаването на заменените отоплителни устройства и разработване на визия за подхода,

Обявена е процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух” по ОПОС

по който ще бъдат подменяни отоплителните устройства на твърдо гориво. Ще бъде разработен и документ за средните/пределни цени за отопление за различните алтернативни форми. Вторият етап ще включва реалната подмяна, съгласно разработените документи.

Всички дейности по проекта ще бъдат изпълнявани при максимална осведоменост на заинтересованото население с оглед оптималното постигане на заложените в програмата и процедурата индикатори, уверяват от общината в Димитровград.