/ Гергана Николова, DarikNews.bg
След извършени проверки по сигнали за замърсяването на въздуха
След извършените последни проверки на място в ТЕЦ „Марица 3“ АД - Димитровград, в периода 20-23 септември и 1-4 октомври, Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ)-Хасково установи, че централата работи в нормален режим, но се наблюдават единични случаи на изпускане на емисии от изпускащо устройство - Комин №2, при работа на горивната инсталация.

Набелязват мерки срещу замърсяването на Димитровград със серен диоксид

С това операторът не е изпълнил условие от издаденото му Комплексно разрешително, за което РИОСВ предприе административно-наказателни мерки и състави акт за извършено административно нарушение на стойност 30 000 лв., съобщиха от МОСВ.

Припомняме, че след установено превишение на алармения праг за серен диоксид - SO2 в града, РИОСВ веднага даде предписание на ТЕЦ "Марица 3" АД за ограничаване масовия поток на SO2 до 3600 кг./час чрез предприемане на необходимите промени в количеството и качеството на използваното гориво в инсталацията за производство на еленергия с цел намаляване на стойностите на серния диоксид в атмосферния въздух.

Мобилна измервателна станция ще следи за качеството на въздуха в Димитровград

Поставиха и Мобилна автоматична измервателна станция за качеството на атмосферния въздух ще бъде поставена в Димитровград в петък заради зачестилите сигнали за замърсяване.

От своя страна кмета на Димитровград Иво Димов изпрати няколко остри писма до РИОСВ-Хасково и ТЕЦ "Марица-3" заради замърсяването на въздуха. В писмата се казвало, че са постъпили многобройни сигнали и оплаквания от граждани в община Димитровград за замърсяване на въздуха.

Кметът е настоял да му се отговори дали са извършени проверки на емисиите на вредни вещества, коя е причината за замърсяването, какво е състоянието на електроцентралата и други.

А на 30 септември бяха набелязани мерки по повод зачестилите сигнали за замърсяване на въздуха на Димитровград със серен диоксид обсъдиха на среща в Областна администрация в Хасково.

На разговорите са присъствали областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов, заместник-областните управители, кметът на Димитровград Иво Димов, директорът на РИОСВ-Хасково инж. Тонка Атанасова и специалисти от екоинспекцията, както и ръководството на ТЕЦ "Марица 3" АД.

Мобилна измервателна станция ще следи за качеството на въздуха в Димитровград

Обсъдени са били мерки за отстраняване на всички технологични, производствени и други фактори, водещи до замърсяване качеството на атмосферния въздух, предприети от оператора.

В момента тече процедура по преразглеждане на издаденото на оператора ТЕЦ "Марица 3" АД комплексно разрешително за горивната инсталация. Процедурата е свързана с оптимизиране на горивния процес и пречистване на газовия поток.