/ Гергана Николова, DarikNews.bg
Мерки по повод зачестилите сигнали за замърсяване на въздуха на Димитровград със серен диоксид обсъдиха на среща в областната администрация в Хасково.

На разговорите са присъствали областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов, заместник-областните управители, кметът на Димитровград Иво Димов, директорът на РИОСВ-Хасково инж. Тонка Атанасова и специалисти от екоинспекцията, както и ръководството на ТЕЦ "Марица 3" АД.

Обсъдени са мерки за отстраняване на всички технологични, производствени и други фактори, водещи до замърсяване качеството на атмосферния въздух, предприети от оператора. В момента тече процедура по преразглеждане на издаденото на оператора ТЕЦ "Марица 3" АД комплексно разрешително за горивната инсталация. Процедурата е свързана с оптимизиране на горивния процес и пречистване на газовия поток.

Мобилна измервателна станция ще следи за качеството на въздуха в Димитровград

Отправени са предложения за ограничаване замърсяването на въздуха на Димитровград. От своя страна, операторът е извършил към момента частична подмяна на дюзите, както и конструктивни промени по димния тракт, отбелязаха от администрацията.

Сред набелязаните мерки е мониторинг на качеството на атмосферния въздух с мобилна станция.
БТА