/ РИОСВ-Хасково
Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Димитровград Иво Димов подписаха договор за подобряване качеството на атмосферния въздух. Размерът на инвестицията е над 7,5 млн. лв., осигурени изцяло от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС). 

До 3000 домакинства в Димитровград ще сменят безплатно печките на твърдо гориво

С изпълнението на проекта ще се намали количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на общината, които са с източник битовото отопление с твърдо гориво.

7 555 396 лв. за по-чист въздух ще получи Димитровград

Целта на проекта е да се подменят отоплителните устройства на домакинствата, които използват за отопление уреди с твърди горива, като се заменят с алтернативни форми за отопление.

Обявена е процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух” по ОПОС

Предвидените дейности са в изпълнение на програма на Община Димитровград за качеството на атмосферния въздух за периода 2019-2023 г., която предвижда като основни мерки именно подмяната на отоплителните устройства на твърдо гориво. 

Срокът за изпълнение на дейностите е 54 месеца.