/ iStock/Getty Images

Районна прокуратура-Хасково - Териториално отделение-Димитровград се самосезира и разпореди проверка във връзка с публикации в медиите за замърсяване на въздуха в Димитровград. 

Проверката се извършва с оглед защита на обществения интерес и правата на гражданите по реда на надзора за законност.

Съставиха акт за 30 хил. лв. на ТЕЦ „Марица 3“ АД - Димитровград

Тя е възложена на екип от служители на РУ на МВР - Димитровград съвместно с Регионалната инспекция по околната среда и водите - Хасково и РЗИ – Хасково. Дадени са указания  за изясняване на източника на замърсяването на въздуха, причините за това и спазването  на екологичните изисквания.

Проверката ще приключи в законния срок.

Районна прокуратура Хасково