Частично бедствено положение е обявено в oбщина Каварна заради заседналия на 20 септември моторен кораб (м/к) „Vera Su” ИМО № 8611219, плаващ под знамето на Република Панама в района на защитена местност Яйлата край с. Камен бряг.

Подготвят се варианти за евакуация на екипажа на кораба край Камен бряг

Заповедта на кмета Елена Балтаджиева е и предвид съществуваща опасност от загуба на човешки живот и/или увреждане здравето на екипажа и/или предотвратяване настъпване на значителни неблагоприятни последици за околната среда, свързани със замърсяване на околната среда, съобщиха от Общината.

Частичното бедствено положение влиза в сила от 17:00 часа и се въвежда за срок от 7 дни на територията на община Каварна, с. Камен Бряг, местност Яйлата, при граници: Национален архиологически резерват (НАР) „Яйлата“ и защитена местност Яйлата, попадаща в границите на защитена зона „комплекс Калиакра“ с код BG 0000573 и защитена зона „Калиакра“ с код BG 0002051.

Със заповедта се определят следните мерки за овладяване на бедствието:

1. Предприемане на превантивни мерки за извеждане на екипажа на м/к „Vera Su” при поискване от капитана на кораба

2. При необходимост подсигуряване на медицинска помощ.

3. Обезпечаване на карантинираните лица с подслон и храна

4. Организиране и изпълнение на превантивни мерки за недопускане замърсяване на околната среда в района на НАР „Яйлата“ и защитена местност „Яйлата“. Прекратява се достъпът до НАР „Яйлата“ с изключение на лицата, свързани с изпълнение на мерките.

Заради опасни вълни: Отново не могат да изтеглят заседналия кораб

Кметът привличаа в състава на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия следните експерти:


1. Венцислав Иванов - изпълнителен директор на ИА„Морска администрация“

2. Румен Николов – главен директор на ГД АСД към ИА„Морска администрация“

3. Петър Сиферов – изпълнителен директор на „Пристанище Варна“ ЕАД; 4

. Георги Димитров – председател на Управителния съвет на ДППИ

5. Димитър Николов – Директор на клон на ТП „Пристанище Варна“, ДППИ

6. Петър Петров – главен експерт, ДППИ

7. Милен Тодоров - директор дирекция „Ръководство на корабен трафик , ДППИ; 8. капитан I ранг Камен Кукуров - началник щаб на ВМС

9. Милена Любенова – прокуратур в Окръжна прокуратура; 10. Пенко Георгиев – директор на Исторически музей-Каварна. Със заповедта за ръководител на операциите се определя Румен Николов - главен директор на ГД АСД към ИА „Морска администрация“.