Служебното правителство ще одобри на редовното си заседание в сряда безвъзмездно предоставяне на хуманитарна помощ на Украйна, предаде БГНЕС.

Предстои служебните министри да одобрят и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието, както и вътрешно-компенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на МОСВ.

Предстои да бъде извършена промяна на утвърдения със закона за Държавния бюджет за 2022 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г. по бюджета на Националната служба за охрана.

Служебният кабинет ще определи „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Селена“ ЕООД – Пловдив“ за университетска болница.

Предстои да бъде решено и за предоставяне на официална помощ за развитие чрез целеви и нецелеви вноски към международни организации на обща стойност от 586 751 лева. 
БГНЕС