На редовното си заседание в Министерски съвет на 5 октомври, служебното правителство ще проведе обсъждане за приемане на отчет на актуализираната националната стратегия за демографско развитие на населението на страната (2012 г.-2030 г.).

Проектът е внесен от Лазар Лазаров, заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика.

„Преброяване 2021“: НСИ обяви колко души е населението на България

НСИ представиха данните от националното преброяване към 7 септември 2021 г. От данните на института стана ясно, че в периода между последните две преброявания (2011 г. и 2021г.), населението на страната намалява с 11,5% или с 844 781 души. Това е сериозен проблем и фактори, които оказват влияние са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция.

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в броя на населението на възраст 65 и повече навършени години. Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени години е 1 532 667 (23,5%), а населението на групата 15-64 години е 4 069 400 души (62,4%).