6 519 789 души е населението на България към 7 септември 2021г., обявиха от Национален статистически институт (НСИ).

На брифинг бяха представени резултатите от "Преброяване 2021", проведено между 7 септември и 10 октомври миналата година. 

Данните сочат, че жените в България са 3 383 527 (51.9%), а мъжете 3 136 262 (48.1%). На 1000 жени се падат 927 мъже.

НСИ преброяване
НСИ

След 1985 година, когато населението на страната е достигнало почти 9 млиона души, има четири поредни преброявания, през които населението на страната намалява. От тогава България е намаляла с общо с над 2 400 000 души. Като най-голямото намаление е при последното преброяване, страната е намаляла с 844 781 души или 11,5%, сочи статистиката на НСИ, обявена от директора на Дирекция „Демографска и социална статистика” Магдалена Костова.

Фактори, които оказват влияние върху броя на населението на страната, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция.

Стана ясно къде предпочита да почива българинът

През последния десетгодишен период, намалението от естествен прираст е 500 733 души, което е малко над 50% от общото намаление, а от външна миграция намалението е 347 000 души. През целия период страната има отрицателен естествен прираст. Той е най-голям през миналата година - 90 317 души, заради голямото отражение на пандемията върху общата смъртност в страната, сочат още данните на Националния статистически институт. 

НСИ преброяване
НСИ

Най-много население изгубила област Видин, почти 1/4 от населението си за последните 10 години. Смолян, Добрич Габрово и Велико Търново, които са изгубили около 1/5 от населението си. Най-малко е намаляла област София-столица с 1, 3%, сочи резултатът от "Преброяване 2021".

Няма съществена промяна в териториалното разпределение на населението. Мако нараства делът на населението в градовете и малко намалява този в селата. 

Към 7 септември 2021 г. 4 782 000 души живеят в градовете и съответно 1 738 00 души живеят в селата на страната. 

НСИ обяви голямо намаление при производството на природен газ у нас

България има 199 населени места, които нямат никакво население. Най-много са те в Габрово - 69, Веилико Търново 64, Кюстендил - 11. 

От 1 до 199 души живеят са 48% от българските населени места. 

НСИ преброяване
НСИ

Населените места в страната са 5 257, от които 257 градове и 5000 села. В градовете живеят 4 782 064 души (73,3%), а в селата - 1 737 725 души (26,7%).

С население над 100 000 души са шест града в страната - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора, в които живеят 34% от населението в страната, или всеки трети в страната живее в тези шест най-големи града. 

Най-голяма остава област София-столица с 1 274 000 души население, следва Пловдив, Варна и Бургас, като в тях живеят 41% от населението на страната, сочат данните към 7 септември 2021 г. Най-малката област е Видин, в нея живеят 75 408 души, което ги приравнява към повечето райони на София-столица като брой население. 

НСИ преброяване
НСИ

Най-малкият град е Мелник с население от 161, а най-голямото село е Лозен с население от 6 471 лица.

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в броя на населението на възраст 65 и повече навършени години.

Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече години е 1 533 000 (23,5%) и е нарастнало с 171 000 души спрямо предишното преброяване, или 12,6%. Населението във възрастовата групата 15-64 години е 4 069 400 души (62,4%) и е намаляло с 958 000 души за разглеждания 10-годишен период. 

Децата до 14 годишна възраст са 917 000 души. 

НСИ: Нарастват разходите на работодателите


Преброяването започна със изготвяне на инструментариум, пробно изследване, събиране на данни за жилищата, които трябва да бъдат обследвани и др. контролни изследвания, обяви доц. д-р Атанас Атанасов, председател на НСИ. 

"Резултати от изследването ще бъдат обявявани поетапно, буквално всеки месец, включително и през следващата година. Днес представяме само първите резултати от преброяване на населението и жилищния фонд", обяви доц. Атанасов. 

НСИ преброяване
НСИ

"Преброяването беше трудно. Знаете, че беше отложено заради пандемията, което предизвика суматоха в организацията. Суматоха, в смисъл такъв, че много от нашите преброители, които бяхме набрали предварително, се отказаха. След това имаше нова кампания, която не беше толкова успешна вече. Имаше страх от общуване с населението, въпреки че бяхме осигурили и ваксинация за всички преброители и предпазни индивидуални средства за обхода, който трябваше да направят", обяви Дияна Янчева, заместник председател на НСИ. Тя допълни, че е необяснимо защо толкова много българи са се отказали от електронното преброяване. 

НСИ преброяване
НСИ

Националният статистически институт представи резултатите от преброяването на населението на страната, проведено от 7 септември до 10 октомври 2021 г.

От НСИ представиха данните за населението по пол, възраст, юридическо семейно положение и по населени места. До края на октомври ще бъдат публикувани и социално-икономическите характеристики на населението на страната – степен на завършено образование и икономическа активност.

ЦИК и НСИ в спор за преброяването

Вече стана ясно, че според предварителната оценка от преброяването, населението на страната е 6,5 млн. души. Оценката се основана на данните за броя на електронно преброилите се лица, на оперативна информация за списъците на преброените обекти и на оценка за очаквания брой обекти в участъците, които са останали без преброител

През ноември ще излязат данните за етно-културните характеристики етническа принадлежност, майчин език, вероизповедание и религиозност, както и за миграция – вътрешна миграция, имигранти и пътувания до работното място.

НСИ преброяване
НСИ


През декември ще бъдат обявени и резултатите от извадковите изследвания – „Раждаемост и репродуктивно поведение на населението“ и „Миграция и миграционно поведение на населението“, както и данни за здравния статус на населението.

НСИ преброяване
НСИ

Предходното национално преброяване беше през 2011 година.
НСИ