/ iStock/Getty Images
744 900 българи са пътували в чужбина през август 2022 година, а най-предпочитаната дестинация е Турция. Регистрирано е увеличение с 18.9% спрямо същия период на м.г. Това става ясно от публикуваните данни от Националния статистически институт (НСИ).

През август 2022 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 194.0 хил., Гърция - 163.6 хил., Германия - 69.8 хил., Румъния - 66.6 хил., Сърбия - 62.5 хил., Република Северна Македония - 29.5 хил., Италия - 21.5 хил., Австрия - 20.8 хил., Обединеното кралство - 16.3 хил., Франция - 12.6 хиляди (фиг. 2).

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през август 2022 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия - 44.7%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 39.6%, и със служебна цел - 15.7%.

НСИ
НСИ

През август 2022 г. посещенията на чужденци в България са 1 897.3 хил., или с 23.4% повече в сравнение с август 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 37.3% (707.7 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през август 2022 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 57.0% и достига 1 081.1 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 27.8% и Германия - 21.5%.

НСИ
НСИ

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 635.7 хил., или 33.5% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 267.2 хил., или 42.0% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България през август 2022 г. са реализирали гражданите от: Румъния - 300.6 хил., Турция - 267.2 хил., Германия - 232.0 хил., Украйна - 138.3 хил., Полша - 89.5 хил., Сърбия - 88.4 хил., Гърция - 86.0 хил., Обединеното кралство - 69.0 хил., Франция - 63.9 хил., Нидерландия - 62.6 хиляди.
1¹ Включва страните в Европа извън Европейския съюз.

През август 2022 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 49.5%, следвани от посещенията с други цели - 44.3%, и със служебна цел - 6.2%.
НСИ