С 50% е намаляло производството на природен газ у нас през юли 2022 година, спрямо предходния месец. Най-голямо нарастване се наблюдава при твърдите горива - с 16.1%. Това сочат данните, публикувани от Националния статистически институт (НСИ). 

През юли 2022 г. спрямо предходния месец при доставките на енергийни продукти се наблюдава най-голямо нарастване при пропан-бутановите смеси - с 18.2%. Единствено намаляват доставките на безоловен бензин - с 37.9%, става ясно от публикуваните данни. 

Производство на енергийни продукти през юли 2022 г., спрямо юни 2022 г., нараства производството на: твърди горива - с 16.1% до 2 760 хил. т; пропан-бутанови смеси - с 11.1% до 10 хил. т; дизелово гориво - с 6.9% до 325 хил. т; електрическа енергия - с 4.2% до 4 202 ГВтч; безоловен бензин - с 3.2% до 162 хил. т.

Намалява производството на природен газ - с 50.0% до 1 млн. куб. м.

Обявиха прогнозната цена на газа за октомври: Очаква се сериозно поевтиняване (ВИДЕО)

През юли 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: дизелово гориво - с 54.0%; твърди горива - с 39.6%; безоловен бензин - с 33.9%; пропан-бутанови смеси - с 25.0%; електрическа енергия - с 9.6%. Намалява производството на природен газ - с 50.0%.

Доставки на енергийни продукти през юли 2022 г. спрямо юни 2022 г. нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 18.2% до 39 хил. т; твърди горива - с 14.2% до 2 761 хил. т; електрическа енергия - с 8.3% до 2 614 ГВтч; природен газ - с 5.0% до 189 млн. куб. м; дизелово гориво - с 1.9% до 215 хил. т.

Намаляват доставките на безоловен бензин - с 37.9% до 36 хил. т.

През юли 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: твърди горива - с 34.2%; пропан-бутанови смеси - с 11.4%.

Намаляват доставките на: безоловен бензин - с 28.0%; природен газ - с 27.0%; дизелово гориво - с 14.3%; електрическа енергия - с 4.8%.
НСИ