Представиха възможностите за европейско финансиране на читалищата
Представиха възможностите за европейско финансиране на читалищата / Областна управа - Добрич

Семинар на тема "Място и роля на народните читалища в Националната стратегия за учене през целия живот" се проведе в Областна администрация. По време на събитието бе представена Националната стратегия за учене през целия живот и възможностите за европейско финансиране на читалищата за периода 2014 – 2020 г., както и ролята на Областния център за кариерно ориентиране /ОЦКО/ за осъществяване на националната стратегия за учене през целия живот.

В приветствието си към читалищните дейци областният управител д-р Маргарита Новоселска подчерта ролята на читалището като многофункционална институция, насочена към хората от различни възрасти, която трябва да се развива и да е съвременна като дейност и визия. "Вярвам, че именно вие сте хората, които са съпричастни към новите цели в читалищната дейност, които са насочени към подобряване капацитета и ефективността на читалището, и добре знаете, че то трябва да играе водеща роля в процеса на формиране и действие на местни инициативи и проекти, основани на общностно участие", заяви д-р Новоселска.

Представиха възможностите за европейско финансиране на читалищата
netinfo