Почитаме паметта на жертвите на трудови злополуки
Почитаме паметта на жертвите на трудови злополуки / Дарик Добрич - архив

Световният ден за безопасност и здраве при работа отбелязваме на днешния 28 април. По този повод от Международната организация по труда /МОТ/ апелират към гражданите - „Присъединете се в изграждането на култура за превенция по здравословни и безопасни условия на труд“.

Целта на кампанията за 2015 г. е за пореден път да се обърне внимание в световен мащаб на необходимостта от превенция като единствения начин за предотвратяване на трудовите злополуки.

От МОТ отчитат, че въпреки бързо развиващите се технологии и модернизацията, все още милиони работещи се трудят при сериозен риск за живота и здравето си. По данни на организацията инцидентите на работното място и професионалните заболявания причиняват над 6300 смъртни случая всеки ден или 2,3 милиона годишно. Близо 2 млн. от работещите губят живота си заради професионални болести, а около 350 000 - при фатални трудови инциденти. Трудовите злополуки с нефатален край засягат над 313 милиона работници всяка година, а професионалните заболявания, които не водят до смърт, но сериозно понижават качеството на живот, още 160 млн. У нас през последните години беше отчетена тенденция към намаляване на трудовите злополуки, но през 2014 г. броят им се увеличи. По данни на НОИ през м.г. на работното място са допуснати 2359 злополуки, от които 101 смъртни.

По повод Световния ден за безопасност и здраве от КНСБ – Добрич организират панихида от 11.30 часа в храм „Св.Георги” в памет на жертвите на трудови злополуки.