БДЖ намалява пътническите влакове в различни региони на страната
БДЖ намалява пътническите влакове в различни региони на страната / © снимка: Sofia Photo Agency, архив

От 12 януари, понеделник, „Холдинг Български държавни железници” ЕАД ще намали броя на движещите се пътнически влакове в различни региони на страната, съобщиха от превозвача.

Целта на това намаляване е да се постигне по-голяма ефективност и баланс на средствата по договора за задължителна обществена превозна услуга. По този начин ще се намали недостигът на средства, вследствие от намаляването с 40 млн. лв. на годишната субсидия от държавата към БДЖ, при осъществяването на тази услуга, обясняват от дружеството.

Прогнозната ефективност представлява процентното съотношение на приходите от превоз на пътници към разходите за дейността, т.е. каква част от направените разходи се покриват от приходите.

Извършеният от БДЖ подробен анализ за ефективността от движението на влаковете за всяка пътническа композиция от влезлия в сила График за движение на влаковете от 14 декември 2014 г. предвижда да отпаднат 38 пътнически влака, а други 10 пътнически влака ще бъдат отменени само в част от досега съществуващия им маршрут.

Освен намаляването на годишната държавна компенсация от превозвача сочат като друга основна причина за редуциране на броя на влаковете, които в момента са в движение, недостига на тягов подвижен състав (локомотиви и мотриси). При движението на подвижния състав възникват непредвидени ситуации, които водят до трайно изваждане от експлоатация на локомотиви и мотриси, като това предизвиква допълнителни затруднения относно осигуряването на обслужването на влаковете, отбелязват от дружеството.

Критериите за спиране от движение на определени влакове са свързани още с тяхната нерентабилност по отношение на слаб интерес от клиенти (трайна тенденция за използване на транспортната услуга от малък брой пътници) и извършване на неоправдани разходи за осъществяване на тяхното движение.

От БДЖ са категорични, че намаляването на броя на влаковете е съобразено с осигуряването на обслужване с железопътен транспорт по всички линии и участъци от железопътната мрежа, т.е. не се допуска нито едно населено място да остане без железопътен превоз.

Взета е предвид и липсата на алтернативен транспорт. В участъци, в които се отчита ниска ефективност от движението на влаковете, но няма друг транспорт за обслужване на населението, не се предприема закриване на превозите. В засегнатите участъци по възможност е намален само броят на влаковете. Взети са предвид технологичният минимум за обслужване на жп линия или жп участък, както и ниската ефективност от осъществяването на движение на влаковете (до 15%).

Пътническите влакове, които няма да се движат от 12 януари, са:

20131 ПВ Враца - Плевен 04:30 ч. 06:45 ч.
30113 ПВ София - Карлово 13:27 ч. 16:55 ч.
30116 ПВ Карлово - София 13:30 ч. 17:07 ч.
30117 ПВ София - Карлово 19:50 ч. 22:59 ч.
30118 ПВ Карлово - София 17:14 ч. 20:39 ч.
30133 ПВ Карлово - Сливен 11:00 ч. 13:59 ч.
30140 ПВ Сливен - Димитровград север 07:15 ч. 10:49 ч.
30141 ПВ Стара Загора - Сливен 04:25 ч. 06:54 ч.
30143 ПВ Карлово - Тулово 07:00 ч. 08:34 ч.
40107 ПВ Горна Оряховица - Стара Загора 17:15 ч. 20:42 ч.
40108 ПВ Стара Загора - Горна Оряховица 19:05 ч. 22:30 ч.
40131 ПВ Бяла - Стара Загора 05:30 ч. 10:05 ч.
70101 ПВ Видин - Мездра 10:30 ч. 14:07 ч.
70102 ПВ Мездра - Видин 10:35 ч. 14:14 ч.
80103 ПВ Пловдив - Зимница 11:55 ч. 15:25 ч.
30211 КПВ Златица - Карлово 05:10 ч. 06:40 ч.
30230 КПВ Тулово - Карлово 05:16 ч. 06:48 ч.
30232 КПВ Тулово - Карлово 09:00 ч. 10:33 ч.
30234 КПВ Сливен - Стара Загора 11:10 ч. 13:19 ч.
40201 КПВ Горна Оряховица - Плачковци 11:00 ч. 12:29 ч.
40208 КПВ Плачковци - Горна Оряховица 16:50 ч. 18:17 ч.
40210 КПВ Горна Оряховица - Бяла 20:02 ч. 21:05 ч.
40282 КПВ Плачковци - Горна Оряховица 14:05 ч. 15:44 ч.
42203 КПВ Габрово - Царева ливада 07:15 ч. 07:47 ч.
42204 КПВ Царева ливада - Габрово 08:00 ч. 08:33 ч.
42207 КПВ Габрово - Царева ливада 11:30 ч. 12:00 ч.
42208 КПВ Габрово - Царева ливада 12:10 ч. 12:41 ч.
42213 КПВ Габрово - Царева ливада 16:35 ч. 17:05 ч.
42214 КПВ Габрово - Царева ливада 17:17 ч. 17:48 ч.
42215 КПВ Габрово - Царева ливада 17:52 ч. 18:23 ч.
42216 КПВ Габрово - Царева ливада 18:35 ч. 19:07 ч.
42217 КПВ Габрово - Царева ливада 20:55 ч. 21:25 ч.
42218 КПВ Габрово - Царева ливада 21:40 ч. 22:13 ч.
70220 КПВ Мездра - Враца 05:55 ч. 06:13 ч.
71234 КПВ Монтана - Бойчиновци 14:00 ч. 14:16 ч.
71235 КПВ Бойчиновци - Монтана 13:06 ч. 13:21 ч.
72205 КПВ Лом - Брусарци 11:33 ч. 12:00 ч.
72206 КПВ Брусарци - Лом 12:30 ч. 12:58 ч.

Ето и кои са пътническите влакове, които ще бъдат отменени само в част от досега съществуващия им маршрут:

20133 ПВ Мездра Г. Оряховица 06:30 ч. 10:30 ч. Враца - Г. Оряховица
30111 ПВ София - Пирдоп 06:00 ч. 09:27 ч. София - Карлово
30114 ПВ Пирдоп - София 06:58 ч. 10:15 ч. Карлово - София
80104 ПВ Чирпан -Пловдив 17:05 ч. 20:55 ч. Зимница - Пловдив
80107 ПВ Пловдив - Чирпан 18:33 ч. 22:03 ч. Пловдив - Ямбол
80110 ПВ Чирпан -Пловдив 04:20 ч. 06:15 ч. Стара Загора - Пловдив
18201 КПВ Пещера - Стамболийски /от 01.01.2015 г./ 05:13 ч. 06:25 ч. Пещера - Пловдив
18202 КПВ Стамболийски - Пещера /от 01.01.2015 г./ 06:30 ч. 07:40 ч. Пловдив - Пещера
80242 КПВ Зимница - Ямбол 19:32 ч. 20:52 ч. Зимница - Стара Загора
40104 ПВ Плачковци Г. Оряховица 13:35 ч. 16:47 ч. Стара Загора - Г. Оряховица