Екипът на врачанската болница преди повече от месец правеше ежедневни протести срещу състоянието на здравното заведение.
Екипът на врачанската болница преди повече от месец правеше ежедневни протести срещу състоянието на здравното заведение. / Дарик - Враца
Лекарите и медицинските сестри от врачанската болница днес излязоха с отворено писмо до министър-председателя Бойко Борисов и министрите на здравеопазването и на финансите, както и до председателя на комисията по здравеопазване в Народното събрание и врачанските депутати. Публикуваме цялото писмо без редакторска намеса: "Уважаеми госпожи и господа, МБАЛ „ Христо Ботев“ АД във Враца е най-голямото лечебно заведение на територията на област Враца.

Неритмичното и частично изплащане на трудовите възнаграждения на персонала повиши социалното напрежение в навечерието на Коледните и Новогодишни празници.

Доц Панайотов: Не е вярно, че сме взимали пари без да преглеждаме пациенти

Уважаеми дами и господа, настояваме в срок от пет дни за среща с Вас или компетентни представители на Министерствата на  здравеопазването и финансите за отговор на следните въпроси:

1. Вярно ли е, че МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца не е приоритет за запазване от Министерството на здравеопазването, което е принципал на дружеството?
2. Ще продължи ли МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца да съществува като лечебно  заведение в региона?  Ако съществува, в какъв формат?
3. Ще получи ли МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца подкрепа от страна на Министерство на здравеопазването – мажоритарен собственик на лечебното заведение,  за осигуряване на гарант за кредита, необходим за стабилизиране на дружеството?
4. Какви ще са конкретните мерки, които ще предприемете за стабилизиране на състоянието на МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца?
 
Пореден ден на блокада във Враца в защита на болницата

Напомняме, че МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца е структуроопределяща в системата на здравеопазването за областта. В лечебното заведение функционират уникални по рода си отделения за региона - Отделение по трансфузионна хематология, което единствено снабдява всички лечебни заведения в областта с кръв и кръвни продукти; Клинична лаборатория и Отделение по образна диагностика  с осигурен 24-часов режим на работа; единственото Спешно приемно отделение в региона, което е  и елемент от националната сигурност.

Обичайно по време на празници МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца е единственото работещо лечебно заведение в областта. Преустановяването на дейността на лечебното заведение, ще блокира цялата система на здравеопазването в област Враца. Медицинският колеж също ще преустанови своята дейност, тъй като МБАЛ „Христо Ботев“ АД е единствената му база за обучение.
 
Д-р Съботинова: Договорът ни с МБАЛ „Хр.Ботев“ Враца е проверяван многократно

Настояваме за спешни мерки, отговор на поставените въпроси и изплащането на дължимите ни трудови възнаграждения преди Коледа!  В противен случай ще преустановим работа!
 
Не желаем повече да бъдем манипулирани и заблуждавани! Искаме да знаем истината и дългосрочната визия относно бъдещето на МБАЛ „Христо Ботев“ АД - Враца, в която ние сме само наемни работници. Не искаме тази агония да продължава и не е наша вината за сбърканата система на здравеопазване в Република България.