/ ThinkStock/Getty Images
Затварят се читалните зали и се преустановяват събитията в библиотеката в Стара Загора, съобщиха от библиотеката.

Община Стара Загора със строги мерки срещу разпространение на коронавирус

Със Заповед № 14/9 март на директора на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ на основание Заповед № 10-00-707/8 март на кмета на Община Стара Загора, както и със Заповед РД-01-117/8 март на министъра на здравеопазването и по препоръка на Министерство на културата до второ нареждане се затворят читалните зали в библиотеката, с което да се избегне продължителния престой на читатели в затворено помещение.

И в Казанлък въвеждат мерки срещу коронавируса

Обслужването в заемните служби се извършва по възможност без струпване на читатели пред гишетата за обработка на книгите, като се осигури достатъчно разстояние между тях.

Заради коронавируса: Забраняват сборните групи в детските градини в Стара Загора

Със заповед на директора на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ на основание Заповед № 10-00-707/8 март на кмета на Община Стара Загора, както и със заповед на министъра на здравеопазването до второ нареждане се преустановяват всички масови събития в библиотеката.