Свиленград с над 15 км обновена водопроводна мрежа
Свиленград с над 15 км обновена водопроводна мрежа / netinfo

15 587 м обновена водопроводна мрежа и 21 439 м новоизградена канализационна мрежа - това бе реализирано в Свиленград само за 18 месеца. Изцяло завършена е реконструкцията на ВиК-мрежата в кв. „Изгрев”. На 100 процента е изпълнена и реконструкцията на водопроводната мрежа в кв. „Гебран“, както и реконструкцията на водопроводната мрежа в кв. „Кап. Петко войвода“. Положени са водопроводи с обща дължина 11 635 м, сградни водопроводни отклонения до всеки имот, спирателни кранове и пожарни хидранти.

Най-големият обект е пречиствателната станция за отпадни води. Тя ще пречиства водите чрез модерна технология с отстраняване на азот и фосфор.

Дейностите са по най-големия проект за Хасковска област, който се изпълнява по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” и който е на стойност над 48 милиона лева.