/ Дарик Добрич
Общинските съветници на Добрич взеха решение как ще бъде стопанисвана сградата на закритото училище „Дора Габе“. Те гласуваха право на безвъзмездно ползване за 10 години на Народно читалище „Добрич“ за част от сградата, с изключение на актовата зала и двата физкултурни салона, които бяха отстъпени отново без заплащане, за 5 години, на два спортни клуба по бойни изкуства – „Вълк“ и „Нуките“.
 
От новото читалище "Добрич" призоваха: Дайте ни шанс да се докажем!

Решението дойде след дълги дебати, а темата бе разисквана в Общинския съвет за трета поредна сесия, след като от читалището преди месеци поискаха право на ползване на цялата сграда. Искането бе разглеждано досега на две заседания, но и двата пъти не „мина“ заради липса на квалифицирано мнозинство.

Тогава председателите на спортните клубове изтъкнаха, че имат договори за ползване под наем на част от училището, където тренират възпитаниците им, и освен това са направили редица подобрения и инвестиции в имота.
 
Председателят на читалище „Добрич“ Николай Нейчев за пореден път този месец е внесъл искането си в Община Добрич, но вече без да настоява за стопанисването на частите, отдадени на клубовете – актова зала, малък и голям салон. То бе докладвано пред Съвета от зам.-кмета Елка Димова.
 
Оказа се, обаче, че преди няколко дни, от спортните клубове са депозирали нови свои искания – да получат безвъзмездно за 5 години ползваните помещения, вместо както досега срещу наем. Техните желания са постъпили в петък миналата седмица, когато всички постоянни комисии към Общинския съвет вече са провели заседанията си, с изключение на комисията по законност.

Именно от нея – председателят Зорница Михайлова, поиска на сесията днес новите искания на двата клуба да бъдат допълнени към докладната за отдаването на сградата на бившето училище на читалище „Добрич.
 
На Михайлова опонира друг от членовете на комисията по законност - Михаел Игнатов, който изрази възражение новите идеи да се внедрят в докладната, защото не са разгледани и подробно от две комисии и не е проверена фактологията.

И Георги Тошев подкрепи Читалище "Добрич"

Същото сподели в залата и вносителят Елка Димова. Игнатов подчерта, че така се затруднява изразяването на волята на съветниците. Неговото възражение обаче бе отхвърлено от мнозинството съветници, след което предложението на Зорница Михайлова бе гласувано „ан блок“ с това на администрацията и така бе решено да се отдадат безвъзмездно за 5 години на спортните клубове актовата зала и салоните, а останалата част от СОУ „Дора Габе“ – на Читалище „Добрич“ – за 10 години. Този път бе постигнато квалифицирано мнозинство с 33 „за“, по един „против“ и „въздържал се“.
 
От Постоянната комисия по бюджет и финанси, които „в оперативен порядък“ също са гледали в петък новите искания на клубовете, обявиха, че ги подкрепят. Председателят Атанас Атанасов каза в залата, че от Комисията настояват при сключването на новите договори с клубовете от Общината да изискат те да направят още подобрения в стопанисваните помещения – нова дограма, ремонт на покрива, измазване и да поддържат тревните площи. Решено е също нарочна комисия да контролира изпълнението на тези изисквания.
 
Към края на дебатите, Михаел Игнатов заяви, че напуска Постоянната комисия по законност и повече няма да присъства на нейните заседания, като ще остане член на другите две комисии, в чиито състав е избран. Председателят на ОбС Иво Пенчев настоя от комисията по законност на следващо заседание да предложат нов съветник, който да постъпи на мястото на напусналия Игнатов.