/ Дарик Добрич
Общински съвет Добрич не одобри отдаването безвъзмездно на сградата на бившето училище „Дора Габе“ на Читалище „Добрич – 2017“. Искането бе разгледано от местния парламент за втори път, след като на предишното заседание не се постигна разбирателство.
 
В сградата на училището има наематели – два спортни клуба по бойни изкуства - "Нуките" и "Вълк", които са вложили средства, за да благоустроят три помещения за нуждите си – двата салона с 238 и 90 кв.м площ, както и актовата зала с 270 кв.м. Техните ръководители настояха да продължат дейността си в помещенията, които са оборудвали, като бе отбелязано, че подовете са застлани с татами, което не позволява ходене с обувки. Те обърнаха внимание на факта, че преди година, когато са наели помещенията никой не е имал интерес към тях, а те са направили сериозни инвестиции поради лошото им състояние.
 
Читалище „Добрич“ бе представено на сесията от председателя Николай Нейчев, който заяви, че се е съгласил да стопанисва безвъзмездно цялото училище с неговите четири етажа и всички помещения, но ще допусне спортните клубове да продължат дейността си.
 
Планира се, в партньорство с Общината, Читалището да кандидатства за средства към норвежкия финансов механизъм, с които да се направи цялостен ремонт на училището и двора, каза в залата зам.-кметът Елка Димова. Срокът за кандидатстване е до декември т.г., а оценката ще бъде факт през март 2019-а.

Съветникът Михаел Игнатов се обърна към колегите си с настояване да се даде шанс на екипа на Читалището, като се контролира строго дейността в училището и ако тя не е задоволителна, сградата да бъде върната във владение на Общината. В подкрепа на Читалището се обявиха кметът Йордан Йорданов, както и зам.-кметът Боян Коларов, с качеството му на гражданин, подчертавайки, че при тази инвестиция нищо не се губи за Общината, защото няма да се продава собствеността и винаги може да се придобие отново.
 
Въпреки доводите, няколко пъти съветници подчертаха, че нямат сигурност в стопанисването на сградата от институция, която досега не е показала дейност, а само намерения. Арх. Емилия Добрева предложи да бъдат разделени двата салона и актовата зала от останалата част на училището и само тя да бъде дадена на Читалището, но Николай Нейчев подчерта, че нарочно е избрал СОУ „Дора Габе“ заради залите, подходящи за репетиционни и концерти и настоява за тяхното предоставяне.
 
При гласуването, предложението на арх. Добрева не бе прието от съветниците, както не получи подкрепа и самата докладна за отдаване безвъзмездно на сградата на Читалище „Добрич-2017“. При необходимост от квалифицирано мнозинство подкрепа дадоха едва 17 от 34 съветници, трима бяха против и 14 се въздържаха.

Сред изказалите се граждани в залата на Общински съвет при едночасовите дебати по докладната, бе и Йовка Няголова, която поиска големия салон на училище "Дора Габе" за тренировки по художествена гимнастика. Бе коментирано също, че за съжаление в друго бивше училище - "Бачо Киро" никаква дейност не е възможна в момента, защото е в плачевно състояние, обект на постоянен вандализъм.