Николай Нейчев остава извън битката за кмет на Добрич
Николай Нейчев остава извън битката за кмет на Добрич / БГНЕС,архив

ЦИК остави без уважение жалбата на Николай Нейчев, който беше издигнат за независим кандидат за кмет на община Добрич от инициативен комитет „Български съюз „Добруджа – БСД“ . Неговата регистрация за участие в изборите беше заличена на 24 септември с решение на ОИК в Добрич, заради недостатъчно събрани подписи на избиратели, необходими за регистрацията. Нейчев е представил малко над 1000 подписа, но ОИК смята, че Добрич попада в категорията градове, за които при регистрация на независим кандидат-кмет, подкрепен от инициативен комитет, се изискват 2000 подписа.

Николай Нейчев е обжалвал това решение пред ЦИК. В жалбата си той посочва, че неправилно ОИК - Добрич въз основа на справката на Териториално звено ГРАО е определила населението на община Добрич на над 100 000 жители. Според жалбоподателя под население на общината трябва да се разбират всички граждани, които имат постоянен адрес на територията на общината. В информационните масиви на ГРАО към 19 септември 2015 г. населението на град Добрич, по посочените горни критерии, е 91 066 граждани, поради което и неправилно ОИК е определила броят на подкрепящите избиратели в подписката за независим кандидат.

Централната избирателна комисия се е запознала с жалбата и приложените към нея документи и е стигнала до решение, че по същество тя е неоснователна.

В решението на ЦИК се посочва, че Общинската избирателна комисия в Добрич е регистрирала независимия кандидат Николай Нейчев за кмет на Добрич при неприключила процедура. От протокола на териториално звено ГРАО се установява, че подписката на независимия кандидат не е приета за проверка, тъй като тя не е била представена в структуриран електронен вид съгласно изискванията на Изборния кодекс.

Възражението на жалбоподателя относно броя на избирателите, подкрепящи регистрацията на независими кандидати в община Добрич, в конкретния случай е неотносимо, тъй като подписката не е представена в структуриран електронен вид, което е самостоятелно законово основание за заличаване на регистрацията му, считат от ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.