По повод изразената позиция на инвеститора в строеж: „Курортен комплекс „Алепу Вилидж“, следва да се има предвид, че с решението си от 16 ноември 2021 г. Върховният административен съд обявява за нищожно разрешение за строеж № 100/10.09.2018 г. на „Алепу Вилидж“ АД за строеж: „Курортен комплекс „Алепу Вилидж“ - I етап - укрепване на свлачище и II етап - изграждане на курортен комплекс, съобщиха от ДНСК.

Инвеститорът на „Алепу вилидж“ твърди, че не е получавал заповед за събарянето на строежа

Предвид решението на съда, ДНСК трябва да пристъпи към прилагане на чл. 225 от Закона за устройство на територията, третиращ процедурата по премахване на незаконни строежи.

С оглед коректното определяне на частта от строежа, която може да бъде премахната, без това да наруши стабилитета на свлачището и предизвикване на нови свлачищни процеси, е възложено изготвяне на експертна оценка от Центъра за научни изследвания и проектиране (ЦНИП) към Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Едва след нейното представяне ще бъде съставен констативен акт от органите на ДНСК. Следва да се има предвид, че в констативния акт се вписват всички основания за съставянето му, както и точно описание на строежа.

Съдят България в Страсбург заради спряното строителството на Алепу

ДНСК ще спази всички законови разпоредби при последващите си действия, като възложителя в лицето на "Блек Сий Фемили Резиденс" ЕАД ще бъде уведомяван своевременно за това, с оглед защита на своите права.

Припомняме, че собственикът на "Блек Сий Фемили Резиденс" Стоян Василев, чийто проект е хотелският комплекс на плажа "Алепу", съобщи че към момента не е получавал заповед за премахването на строежа.

Становището до медиите той изпрати, след като от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) информираха, че е възложено на Центъра за научни изследвания и проектиране към Университета по архитектура, строителство и геодезия да изготви техническа експертиза за премахване на незаконния строеж в защитената местност.

В становището Василев посочва, че не е бил уведомяван за започнало, каквото и да е производство за установяване на незаконен строеж и че укрепителното съоръжение е въведено в експлоатация с Разрешение за ползване от 13 февруари 2020 г., издадено от самите органи на ДНСК.

Строежът не може да се квалифицира като незаконен, защото няма нито един акт, на която и да е институция в тази посока, се твърди в становището. Там се казва също, че съоръжението не е "скрит“ хотел, а е укрепително съоръжение, което със своите контрафорси възпира активно свлачище. 
БГНЕС