Върховният административен съд остави в сила решението на Административен съд - Бургас по делото, с което бе обявено за нищожно разрешителното за cтpoитeлcтвoтo нa ĸypoртен комплекс в зaщитeнaтa мecтнocт Aлeпy.

Въпросното разрешително за строеж е издадено през 2018 от главния архитект на община Созопол, което предвижда строителство на курортен комплекс и „укрепване на свлачището. 

Решението на ВАС е окончателно.

Отложиха делото срещу РИОСВ-Бургас по казуса „Алепу“

Върховните магистрати приемат изводите на първоинстанционния съд, че инвестиционните проекти, въз основа на които е издадено процесното разрешение за строеж, са издадени на името на лице, посочено като възложител, което няма такова качество. Според Закона за устройство на територията инвестиционните проекти, по които се издава разрешение за строеж, се съгласуват и одобряват след писмено заявление на възложителя и след представяне на изброените в разпоредбата документи. В настоящия случай тези разпоредби са нарушени.

Министър Личев обясни казуса с „подпорната стена“ в Алепу

Издаденото ново разрешение за строеж за укрепване на свлачище на същия титуляр е извън компетентността на органа, който вече се е произнесъл по идентично искане- разрешаване на строеж - укрепване на свлачище, поради което издаденото разрешение за строеж № 100/10.09.2018 г. е нищожно и на това основание.
ВАС