ВСС
ВСС / БГНЕС
Стига с това противопоставяне, то не е продуктивно, а е пагубно за съдебната система, каза Вероника Имова на Лозан Панов
Със скандал завърши днешното заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Причината – становище на съдия Олга Керелска, в което тя изразява своето несъгласие с част от промените в Закона за съдебната власт, внесени от депутати между двете четения на законопроекта. Те са свързани с даването на допълнителни кариерни бонуси и парични обезщетения за съдебните кадровици, след изтичане на мандатите им.

Лозан Панов предизвика раздор в Съдийската колегия на ВСС

Освен предвиденият до сега кариерен бонус, който дава възможност на изборния член на ВСС да заема друга равна по степен длъжност в органите на съдебната власт след края на мандата му, се добавя и друг – той да може да заема и по-висока длъжност от тази, на която е бил преди избора. Така, според Керелска, на практика направените след първото гласуване на внесения законопроект предложения противоречат на принципите и обхвата на вече одобрения на първо четене законопроект.

На първо четене: Инспекторатът на ВСС вече с достъп до данъчните досиета на магистратите

Заседанието вървеше кротко, докато шефът на ВАС Георги Чолаков не предложи становището да бъде изпратено до Пленума на ВСС, който единствен има право да изпраща мнения до Народното събрание. Тезата му подкрепи и Севдалин Мавров, който изрази мнението си „против“ кариерните бонуси, но припомни, че единствено Пленумът може да изрази становище по въпроса.

„Предложението за кариерни бонуси идва от политическата класа. То се направи преди избора на председател на ВАС, а сега се прави преди избора за главен прокурор. Никак не е случайно и мисля, че на всички е ясно това. Опитите да се измислят процедурни причини за отлагането, доказва това“, възрази председателят на колегията Лозан Панов. „Иначе казано, от хората в Съдийската колегия поне четирима имат възможността да отидат на по-висока инстанция“, продължи той.

Магистрати алармират: Няма желаещи за съдебни заседатели

Коментарът му обаче предизвика недоволството на Вероника Имова, според която намекът за разделение между членовете на ВСС от професионалната и политическата квота не е правилен. „Стига с това противопоставяне, то не е продуктивно, а е пагубно за съдебната система. Хората от искат резултати от нас. Това противопоставяне на базата на една неудовлетвореност на определени кръгове, които искат да управляват съдебната система, но не успяват – моля да го направят по демократичен начин“, заяви заяви тя.

На това Лозан Панов отговори с контрапредложение – становището да съдия Олга Керелска да бъде изпратено директно на правната комисия в парламента, прескачайки Пленума на ВСС.

„Ние трябва да спазим закона и процедурата“, възрази Георги Чолаков, който припомни на Панов, че в подобни моменти той често напуска заседанието, питайки в каква точно процедура се намират магистратите.

ВСС: Отпадането на съкратеното следствие за убийство ще оскъпи делата

Така, след близо час спорове и лични нападки, все пак колегията реши по въпроса да се произнесе първо Пленумът на ВСС.