Наказателен кодекс
Наказателен кодекс / БГНЕС
Съдийската колегия сезира Министерство на правосъдието за проблема
Председатели на съдилища от цялата страна изразяват безпокойството си от наблюдавания отлив на желаещи да станат съдебни заседатели. Проблемът е особено отчетлив в някои градове, където може да стигне до невъзможност за разглеждане на наказателни дела.

Информационен ден за кандидатите за съдебни заседатели

Темата бе обсъждана на днешното заседание на Съдийската колегия на ВСС, където стана ясно, че мандатът на сегашните съдебни заседатели изтича към края на настоящата календарна година, но в някои градове от страната няма нито един кандидат. На други места пък желаещите са недостатъчно.

На първо четене: Инспекторатът на ВСС вече с достъп до данъчните досиета на магистратите

За пример магистратите дадоха Апелативен съд – Бургас, където преди месец чрез медиите бе разпространен призив гражданите да се включат в правораздаването. Там, от 135 свободни места, в местния общински съвет са постъпили едва около 50 кандидатури.

Търсят се: Съдебни заседатели в Бургас

В тази връзка кадровиците приеха решение да сезиран Министерството на правосъдието за проблема. Те настояват ведомството да направи оценка на въздействието на промените в Закона за съдебната власт от 2016 година, за да се установи дали отливат се дължи на завишените критерии, гласувани тогава. Според някои магистрати проблемът се корени до голяма в степен и в ниското възнаграждение.

Според Съдийската колегия е възможно да се помисли както за евентуални законодателни промени, така и за промяна на наредбата в частта за възнагражденията на съдебните заседатели.