/ ThinkStock/Getty Images
36 съдебни заседатели са определени при Районен съд - Варна с мандат 2020 - 2024 година.

Необходимият брой кандидати е 80. Предвид недостига на кандидати, съветниците решиха срока за подаване на документи да бъде удължен до 10 октомври.

При избора, в етапа на събеседване, кандидатите трябва да отговарят на теоретични и практически въпроси, свързани с функциите на съдебния заседател.

Изискванията за състава са поне 10% от заседателите да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.
Агенция "Фокус"