/ Агенция „Митници“, архив
Етилов алкохол - домашна ракия и нарязан тютюн без документи, както и документални нарушения при изваряване на ракия установиха митнически служители при серия от проверки, извършени на 4 ноември - петък в районите на Русе, Горна Оряховица, Силистра и Монтана, съобщиха от Агенция "Митници".

В рамките на една от проверките митнически служители от сектор “Оперативен контрол  Лом” са установили държането в частен имот на 550 литра етилов алкохол - ракия без документи за начислен или платен акциз.

Иззеха 264 литра алкохол от нелегален „казан“ в Камено (СНИМКИ)

Стоката е иззета и са взети проби за лабораторен анализ. При други проверки инспектори от сектори “Оперативен контрол Свищов” и “Оперативен контрол Русе” са констатирали изваряване на ракия в общо три регистрирани обекти без да са предварително попълнени  справки - декларации, каквото е изискването на Закона за акцизите и данъчните складове. 

При съвместна проверка на сектор “Оперативен контрол - Русе” и Районно управление-Ветово при ОД на МВР-Русе у физическо лице във Ветово са установени 3 кг тютюн за пушене, пакетирани в запечатани търговски пакети, но без акцизни бандероли.

Установените нарушения подлежат на санкциониране по административен ред.