/ netinfo
„Кметът на Община Горна Оряховица е обявил процедура за избор на частна фирма, която да извършва сметосъбирането на 12 населени места и град Долна Оряховица. Стойността на поръчката е 3 млн. лв. и е за пет години

БСП-Горна Оряховица обещаха втора автобусна спирка в село Крушето

Ние от БСП сме против това да се дават огромни средства на частна фирма и да не получаваме качествена услуга. Затова гражданите трябва да кажат тежката си дума – искат ли това да продължава или не“, това каза след сесията на Общински съвет-Горна Оряховица общинският съветник Огнян Стоянов.

От името на 10 общински съветници той внесе предложение за организиране на местен референдум. Гражданите трябва да отговорят на въпроса: „Съгласни ли сте услугите по сметосъбиране, сметоизвозване на твърди битови отпадъци, снегопочистване, миене и метене на улици, паркове и обществени площи на територията на община Горна Оряховица да се извършва от общинско предприятие?“.

Огнян Стоянов, БСП: Община Горна Оряховица ще прави ремонт на покрив в сезона на дъждовете

БСП остро възрази срещу обявената от кмета обществена поръчка. Социалистите предлагат цялата комунална дейност да се извършва от общинско предприятие. Тази мярка ще намали цената на услугата и ще повиши качеството й.

„Темата за дейността по сметосъбиране, сметоизвозване, снегопочистване, миене и метене на публични пространства e от голяма обществена значимост и чувствителност, тъй като има пряко отношение към всички жители на Община Горна Оряховица“, каза по време на сесията Стоянов.

Той припомни, че в средата на месец февруари 2019г. изтича договорът на фирмата, която извършва тази дейност през последните десет години. На неформалната среща между кметската администрация и общински съветници проведена на 24 септември 2018 г. бяха изложени различни тези, поставиха са различни въпроси, много от които останаха без отговор.

БСП ще настоява Община Горна Оряховица сама да организира сметосъбирането си

„В социалните мрежи гражданите също доста активно вземат отношение по тази тема като поставят различни нерешени проблеми свързани с тази дейност. Поради това ние предлагаме, преди Общинска администрация да вземе решение, как да извършва дейността, да се направи допитване до всички граждани на Община Горна Оряховица чрез провеждане на местен референдум, което е и най-висшата форма на демокрация“, мотивира предложението съветникът от БСП. Той припомни, че въпреки многобройните опити от групата на БСП да инициира сериозен разговор в залата на Общински съвет, такъв диалог не се е състоял.

„Напротив, кметът се приготвя да похарчи 3 млн.лв. зад гърба на гражданите и на Общинския съвет. Той ни превръща в орган за украса!“, заяви Стоянов. Благодаря на съветниците, които ме подкрепиха и се включиха в инициативата. Вярвам, че на следващата сесия, ще има и други, които ще подкрепят тази идея.

Огнян Стоянов посочи, че според обявената покана за обществената поръчка всяка година ще се събират приблизително по  5000 тона смет. „Само за сравнение в поръчката на съседите от община Велико Търново от септември 2017 г., включваща Велико Търново и селата Арбанаси, Малък Чифлик, Шереметя, приблизителното количество битов отпадък за изхвърляне е 8000 тона.

Важни въпроси за пътната безопасност поставиха общинските съветници от БСП-Горна Оряховица 

Питам се да не би кметът на Община Горна Оряховица да живее в един паралелен свят? Според неговите сметки в нашите села и град Долна Оряховица би трябвало да живеят близо 45 000души“, посочи съветникът.

Мнозинството в Общинския съвет отказа да включи в дневния ред предложението на 10 съветници от различни политически сили, въпреки безспорните обществени и правни аргументи това да се случи. След сесията Огнян Стоянов депозира предложението в деловодството на съвета, за да бъде разгледано на следваща сесия.