Бежанците от Украйна ще посещават безплатно музеите във Велико Търново, съобщиха от Регионалния исторически музей.

Безплатните посещенията в музейните обекти за групи и индивидуални граждани от Украйна ще са срещу представяне на документ, потвърждаващ украинското им гражданство.

Свищовската академия прие бежанци от Украйна

С този жест културната институция ще подпомогне, според силите си, потърсилите у нас убежище от военните действия в Украйна.

Свободният достъп на бежанците до културно-историческото наследство на Старата столица и региона ще е до спиране на военните действия на територията на Украйна.
БТА