/ iStock/Getty Images
Добри практики, приоритети и цели в сектора за учене на възрастни са представени на двудневен форум в Търговище.

Община Търговище започва изграждането на нова социална инфраструктура

Събитието е по проекта "EPALE Национални звена за подкрепа", финансиран с подкрепата на програмата "Еразъм+"
, и се изпълнява от Министерството на образованието и науката в качеството му на национално звено за подкрепа на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа, съобщиха от областната управа.

Акцент на семинара е било представянето на седем добри практики в сектора за учене на възрастни на училища и на културни институции в област Търговище.

"Удовлетворен съм, че тази среща съумяхме да проведем именно в Търговище", е казал областният управител и председател на Областната координационна група за учене през целия живот Митко Стайков на работна среща на Координационния съвет на националната платформа "Обединени за ученето на възрастни".

Изгражда се нов светофар на възлово кръстовище в Търговище

"Ученето през целия живот няма как да се случи без подготвени и мотивирани учители. Науката и образованието са изключително важни, затова и всички усилия, които полагаме, си заслужават", е заявила Елека Станчева - началник на Регионалното управление на образованието. Тя е посочила, че през последните години в областта професионалното образование е основен приоритет.

Националният координатор за учене на възрастни в България Валентина Дейкова е оценила високо работата на координационната група в Търговище. Според нея, групата е добре подготвена да съдейства за удовлетворяване на потребностите от обучение на възрастни и да сътрудничи при осигуряване на последваща подходяща трудова реализация, посочват от областната управа.
БТА