/ ThinkStock/Getty Images
Община Търговище започна изпълнението на дейностите по проекта "Сигурност в общността" по ОП "Региони в растеж".

"Ще бъде изградена нова социална инфраструктура и ще се предоставят социални услуги за деца, младежи и семейства, базирани в общността", каза на пресконференция кметът на Дарин Димитров.

Изгражда се нов светофар на възлово кръстовище в Търговище

"Целта ни е да създаваме все по-качествена социална инфраструктура. Да предоставяме услуги, които да заменят институционалния модел за грижа за децата, и са в синхрон с националната и европейската социална политика", каза Димитров.

Ръководителят на проекта Даниела Крумова разясни, че ще бъдат изградени: нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства; ново преходно жилище за деца от 15 до 18 години; и ново наблюдавано жилище за младежи от 18- до 21-годишна възраст.

Ранното детско развитие е във фокуса на читалища в община Търговище

Ще се ремонтират Дневният център за деца с увреждания и Центърът за обществена подкрепа (ЦОП). Срокът за приключване на дейностите е до май 2021 г. Стойността на проекта е 1 035 585 лв. безвъзмездна финансова помощ.
БТА