/ iStock/Getty Images
Преподаватели от катедра „Регионално развитие“ в Стопанския факултет на Тракийски университет организират кръгла маса на тема: „Развитието на населените места и общините в област Стара Загора - с поглед след 2020 г.“ на 23 април, съобщиха от университета.

Проф. Петкова е готова да окаже психологична подкрепа на служители и студенти на Тракийски университет

Тя е насочена към всички администрации на общини и населени места и ще се проведе дистанционно, като на 23 април те ще получат на служебните си пощи Сборник с презентации от различни лектори-специалисти в областта на икономиката.

Департаментът за квалификация на учители отново организира безплатен уебинар за педагогически специалисти

Целта е да се поставят на дневен ред въпроси от обществена значимост, свързани с местното и регионално развитие в област Стара Загора, имайки предвид усложнената ситуация заради пандемията, сподели ръководителят на катедра „Регионално развитие“ проф. Юлияна Яркова: „Заради извънредното положение сме убедени, че бъдещето развитие на населените места и общини заслужава по-специално внимание и преосмисляне.

Държим да продължи нашето дългогодишно сътрудничество с местната администрация от региона и да бъдем подкрепа в решаване на неотложни и стратегически задачи, защото неведнъж съм казвала, че не може да има национален напредък без силно местно развитие“.

Вижте как ще се провеждат предварителните кандидатстудентски изпити в Тракийски университет

Преподавателите от катедрата са членове на различни експертни съвети - Регионален съвет за развитие на Югоизточен район; Областен съвет за развитие-област Стара Загора; участват в работни групи към Програмата за развитие на селските райони, Р България 2014-2020; извършват консултантска дейност в подкрепа на национални, регионални и местни органи за управления - МОН, МРРБ, управления на образованието, общински администрации и други.

Удължават срока на неприсъственото обучение в Тракийски университет

Администрациите от област Стара Загора ще имат възможност за обратна връзка и да получат компетентни съвети от икономически експерти за справяне със съответните проблеми и казуси, които са възникнали по време на извънредното положение.