докум
докум / iStock/Getty Images
Студентите ще продължат да се обучават онлайн
Удължават срока на неприсъственото обучение в Тракийски университет до 26-ти април, със заповед на ректора доц. д-р Добри Ярков, във връзка със заповед на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 и на основание ПЗР на Закона за мерки и действия по време на извънредното положение.

Специалистите от Тракийски университет работят във всички посоки за овладяване на кризисната ситуация

Студентите ще продължат да се обучават онлайн.
Преустановява се работата на преподаватели и служители, които не са пряко ангажирани с дейността на университета по време на обявеното извънредно положение.