/ БАТА АГРО
13-ото издание на Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО, което се организира от Българска асоциация на търговците на агротехника, ще се проведе от 01 до 05 юни на Летище Стара Загора.
 

Към момента участие са заявили 182 фирми на площ от над 39 600 кв.м. Това е най-голямото издание на БАТА АГРО като площ до момента.
 
Освен традиционните демонстрации на самоходна и прикачна техника и възможността за тест драйв, в БАТА АГРО ще се представят и няколко от най-големите фирми за семена, торове и препарати, които участват с опитни полета с посеви. По този начин земеделските производители могат да видят действието на препаратите върху есенни и пролетни култури в реални условия на полето и така да направят още по-лесно своя избор.
 
БАТА АГРО ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки за осигуряване безопасността и здравето на всички присъстващи. Въведен е специален Протокол за организиране и провеждане на изложението в условията на пандемия, който се спазва от организатора, всички участници и посетители.

Всички щандове ще бъдат открити и с постоянен достъп на свеж въздух в изложбените и общите помещения, организирана е навигация на трафика от посетители с еднопосочно движение и отделни точки за вход и изход в изложението.
 
Ще се спазва физическа дистанция от 1,5 метра, а носенето на лични предпазни средства, е задължително. Осигурени са дезинфектанти и предпазни средства при нужда, дезинфекция и почистване на общите и сервизни части, както и специален екип от хора, който да следи за стриктното спазване на мерките.