БАТА АГРО 2020
БАТА АГРО 2020 / БАТА АГРО
Българската асоциация на търговците на агротехника отлага провеждането на 13-тото издание на Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО, което беше насрочено за 10-15 май. Причина за отлагането е продължаващата пандемия от COVID-19.
 
Новите дати на изложението са от 1 до 5 юни, включително.
 
БАТА АГРО ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки. В рамките на изложението няма да има никакви закрити помещения, създадена е организация за осигуряване на дистанция и еднопосочно движение, почистване и дезинфекция, както и контрол по спазване на мерките и други. Също така тази година периодът на изложението е удължен - общо 5 работни дни, така че да се осигури по-равномерна посещаемост.  
 
Към момента за участие са заявили 170 фирми на 38 720 кв.м. изложбена площ