/ pixabay.com
На телефон 0879/90-47-70 ще могат да се подават заявки за ползване на изброените услуги, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа
Започва изпълнението на проекта "Патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания в община Шумен", съобщиха от Общината.

Община Шумен осигурява топъл обяд на още 170 души

Дейностите са насочени към хора, които се нуждаят от почасови услуги, включително и с увреждания или в невъзможност за самообслужване, застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

В тях са включени доставка на храна; на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително и лекарства, купени със средства на потребителите; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни услуги, също със средства на потребителите.

Двама нови почетни граждани ще има Шумен

За целите на проекта ще сe наемат служители, които ще се назначават поетапно, в зависимост от заявените потребности. Община Шумен ще осигурява транспорт на персонала, който ще предоставя услугите, от и до домовете, както и лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.

На телефон с номер 0879/90-47-70 ще могат да се подават заявки за ползване на изброените услуги, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа. Предвидено е осигуряване на услуги на минимум 349 нуждаещи се от целевите групи.