Общинският съвет даде зелена светлина за придобиване на собствеността върху Белодробната болница
Общинският съвет даде зелена светлина за придобиване на собствеността върху Белодробната болница / netinfo

Шуменският общински съвет прие да прехвърли дружествените дялове от Белодробната болница, собственост на местната администрация на държавата. По време на извънредната сесия 36 съветници одобриха прехвърлянето, като нямаше гласували против или въздържали се. С това действие съветниците започнаха процедурата по безвъзмездното придобиване на сградата и апаратурата на Белодробната болница.

Според решението община Шумен прехвърля собствеността си под условия, че в последствие държавата ще прехвърли собствеността на сградата и рентгеновия апарат на болницата на местната администрация. Общината се задължава и да покрие задълженията на вече нефункциониращото лечебно заведение, възлизащи на 280 000 лв., като след това местната администрация бъде вписана като кредитор по изпълнителното дело срещу болницата.

Съветниците изискаха от кметския екип да се извърши и пред-проектно проучване, за да се определи за какво ще се използва оборудването на болницата. По силата на решението сградата на белодробната болница няма да се продава и ако прехвърлянето на собствеността от държавата към общината стане факт, тя ще се използва за здравни или социални дейности.

„Поемаме голяма отговорност, сградата трябва да се използва по най-добрия начин, за да не стане като с „Топлофикация", заяви в сесийна зала проф. Добрин Добрев от ГЕРБ. По време на дебатите някои от съветниците изразиха опасенията си, че след като общината прехвърли дяловете си няма 100% гаранция, че ще последва прехвърляне на собствеността от държавата към администрацията, какъвто ангажимент е заявил здравният министър в писмо до община Шумен. Зам.-кметът по здравеопазване и социална политика Седат Кадир за пореден път увери, че прехвърлянето ще стане факт. „Проведен е разговор със здравното министерство и апаратурата и сградата ще бъдат наши", подчерта Кадир.

В края на извънредното заседание съветниците гласуваха, длъжността управител на лечебното заведение да се заеме от досега назначения на поста търговски пълномощник Ирфан Реджебов.

Предстои на 15 август да се проведе общо събрание на акционерите на болницата по време на което ще се гласува прехвърлянето на дяловете на общината към държавата.