/ netinfo
Четиридесет и един студенти от осем държави започват своя Еразъм семестър в Русенския университет. Младежите идват от Португалия, Франция, Турция, Латвия, Испания, Румъния, Италия и Германия.

„Дни на Еразъм“ в Русенския университет

Повечето ще учат тук в рамките на един семестър, но други остават за цяла година. Обучаеми има в трите степени на висше образование - най-много са бакалаврите, следвани от магистрите, а един от тях е в докторска степен.

Факултетите, в които има новопристигнали Еразъм студенти са: Електротехника, електроника и автоматика, Природни науки и образование, Право, Бизнес и мениджмънт и Транспортен.

Немски експерти споделиха опита си в областта на приобщаващото образование с русенски студенти

Заместник-ректорът по интернационализация и комуникационна политика проф. Юлиана Попова представи Русенския университет и координаторите от различните факултети.

От своя страна младежите направиха презентации на родните си държави и на университетите, в които се обучават, като поставиха акцент върху историческите и природни забележителности, някои традиции и характерни ясния. Част от тях изявиха желание да учат български език по време на престоя си в Русенския университет.

Новата академична година открита официално в Русенския университет

На 12 и 13 октомври 2018 г., Европейската комисия организира инициативата „Дни на Еразъм“ (Erasmus Days). Целта на събитието е да представи европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на Програма „Еразъм+“.

Инициативата е под патронажа на президента на Европейския парламент - Антонио Таяни и Европейския комисар по образованието, културата, младежта и спорта - Тибор Наврачич.