Русенският университет трансферира иновационни образователни технологии от Европа към Централна Азия

Брюксел одобри 5-то предложение на Русенския университет за създаване на мрежа от университети. Но този път мрежата не е чисто европейска, а евроазийзка, защото в нея са включени по няколко университета от пет централноазиатски страни – Казахстан, Киргистан,  Таджикистан,  Туркменистан и Узбекистан.
 
Раздадоха първите годишни награди на Русенска стопанска камара

Целта на проекта е, модернизиране на системите на висшето образование на тези страни чрез активно и ефективно прилагане на иновационните образователни технологии. Всред основните задачи на проекта са разработването на Концепция за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение и съставяне на нейна основа на Програма за дигитална трансформация на образованието.

Пет български университета създават уникален Център за върхови постижения

Поради тази причина в проекта са включени и образователните министерства на партньорските страни, които ще бъдат представяни от ресорните зам.-министри. Проектът е на 2-ро място от общо 6 одобрени проекта при няколко десетки подадени заявки.
 

Русенският университет получи висока оценка от Националната агенция по оценяване и акредитация

Одобряването на този мащабен проект е още едно признание за лидерската роля на Русенския университета в областта на ИКТ-базираните образователните иновации, които се развиват и внедряват в него от 2000 г. насам.