/ netinfo
Студенти от факултетите „Природни науки и образование“ и „Обществено здраве и здравни грижи“ на Русенския университет участваха в двудневен семинар с немски експерти в областта на приобщаващото образование, социалните и здравни грижи. Обучението бе посветено на темата за аутизма - диагностиката, възможностите за лечение и терапиите в Германия.
 
Новата академична година открита официално в Русенския университет

Д-р Юлиане Заренг, психиатър в Отделението за аутизъм към Университетската клиника в Дрезден говори за създаването на диагностика на аутизма от гледна точка на медицината, а терапевтичната и социалната подкрепа бе темата на експозето на г-жа Анке Фойгт, специален педагог в същото отделение в болницата в Дрезден.
 
Д-р Бетина Бьонш, майка на двама синове с аутизъм, които имат значително подобрение на състоянието също беше сред участниците в дискусията. Тя е доброволен терапевт и автор на множество публикации и сподели своя опит пред студентите като говори за грижите в институциите и семейното ежедневие, възможностите за живеене и работа за възрастни аутисти.
 
Русенският университет започва академичната година с изключително висока акредитационна оценка

Всяка от темите беше „илюстрирана“ с филми и материали с практическа насоченост, специализирани в дадена област от аутистичния спектър.