/ iStock/Getty Images
Общо събраната сума от РИОСВ-Русе през юли по наложени глоби и санкции е 32 000 лв., а по еднократни и текущи санкции 4 278, 83 лв., съобщиха от РИОСВ.

Представиха Биосферен парк „Сребърна“ по време на Летния университет по програма на UNESCO

През изтеклия месец са наложени  три текущи месечни санкции за замърсяване на водни обекти от дейността на оператори от контролираната територия на общ размер на 3 741 лв., които са влязли в сила.

РИОСВ-Русе провери 139 обекта през месец март

През юли експертите на РИОСВ са извършили 142 проверки, на 128 обекта. 52 от тях са съгласно Плана за контролната дейности, а 90 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 97 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

Провериха състоянието на вековните дървета в двора на църквата „Света Троица“ в Русе

Съставени са три акта.
Основни акценти в работата през месец юли са изпълнение на годишния план за контролна дейност, проверки по Закона за управление на отпадъците по разпореждане на Върховна административна прокуратура и изготвяне на становища и участия в епизоотични общински и областни комисии във връзка с обявеното бедствено положение на територията на областите Русе, Разград и Силистра за наличие на африканска чума по свинете.

Записани са цифрови координати на защитено растение в Русенска област

Закрит е склад за съхранение на негодни за употреба пестициди в Община Разград по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.